Committee - Shivane

The Parent Teacher Association was formed on 22nd June 2019.

Members are:

Chairperson Mrs. Megha Lahariya
Vice-Chairperson Gouri Sachin Lokhande
Secretary Deepmala Khune
Jt. Secretary Revati Rajeshkumar Varma, Rahul N Borade

Members

Class Parent Name Teacher Name
Std. 1 Geeta Waghule Kavita Dharmadhikari
Std. 2 Revati Varma Swati Bhavsar
Std. 3 Kishor Varpe Gouri Sahasrabudhe
Std. 4 Ravikiran Choudhari Snehalata Birajdar
Std. 5 Sujit Karle Amruta Dashputre
Std. 6 Abhishek Tripathi Vaishnavi Hambire
Std. 7 Gouri Lokhande Ratna Gangavati
Std. 8 Rahul Borade Vidhya Kamble
Std. 9 Meghana Joshi Deepmala Khune

Committees are:

Transport

Mrs. Megha Lahariya (Principal)
Mr. Ravikiran Keshav Choudhari (Parent Representative)
Mr. Suraj Marne (Transport Contractor)
Mr. Chatane (Kendra Pramukh, Shivane) (Pune District Education Department)
Mrs. Yogita Attarde (Motor Vehicle Inspector, Uttam Nagar Police station)
Mr. Jagtap (PSI, Uttam Nagar Police Station)

Academic

Mrs. Meghana Yogendra Joshi (Parent Representative)
Mrs. Amruta Dashputre (Teacher Representative)

Event

Mrs. Geeta Vijay Waghule (Parent Representative)
Mrs. Snehalata Birajdar (Teacher Representative)